Konttien rautatiekuljetukset

Suomesta Venäjälle, IVY:yyn, Kaukoitään, Mongoliaan

Palvelut

CTS räätälöi palvelupaketin jokaisen asiakkaan tarpeisiin. Palvelupaketit vaihtelevat yhdestä kontista konttijuniin ja suurien projektien kaikenkattaviin logistisiin ratkaisuihin, mitkä rautatiekuljetusten lisäksi saattavat vaatia muiden huolinta- ja terminaalipalveluiden, kuljetuksen ja merirahdin järjestämistä.

Rautatiekuljetukset

ContainerTrans Scandinavia (CTS) tuottaa rautatiekuljetuspalveluja kontitetulle tavaralle Suomen, Venäjän, IVY:n ja Aasian välillä käyttäen Venäjän kansallisen konttioperaattorin JSC Transcontainerin kuljetuskalustoa. CTS:n asiantunteva henkilökunta auttaa asiakkaita erityyppisissä kuljetustiedusteluissa sekä tarjoaa konsultointiapua ja neuvoja.

Erikoiskuljetukset

CTS:n käytettävissä on erikoiskuljetuskalustoa joka soveltuu projektitavaroille, kuten maatalouskoneille, varusteille, jne. Yhtiö on vuosina 2010 ja 2011 säännöllisesti kuljettanut putkia NordStreamin kaasuputkityömaalle käyttäen sivupilarillisia vaunuja, jotka soveltuvat erinomaisesti halkaisijaltaan suurien teräsputkien kuljettamiseen.

Huolintapalvelut

Rahtikirjat, terminaalipalvelut, varastointi, paikalliskuljetus, avustus kuljetuslupien hakemisessa, konsultointi

Rautatiekuljetuksia Suomesta Venäjälle, muihin ivy-maihin ja kaukoitään

ContainerTransScandinavia Oy (CTS) on VR:n ja JSC TransContainerin vuonna 2007 perustama yhteisyritys, joka on erikoistunut konttitavaran kuljettamiseen rautateitse.

Yritys on tänä päivänä Suomen johtava rautateiden konttitavaraliikenteeseen erikoistunut palveluntuottaja. Toiminnan menestys perustuu ammattimaisuuteen, verkostoitumiseen ja tehokkaaseen prosessijohtamiseen. CTS toimii jatkuvassa yhteistyössä emoyhtiöidensä ja kumppaneidensa kanssa kehittäen tuotetarjontaansa ja laajentaen palvelualuettaan. TransContainer on Venäjän rautateiden suurin konttioperaattori. CTS:llä on käytössään kuljetuskalustoa, kontteja sekä 47 terminaalia Venäjällä. Niiden ja Venäjän, Euroopan, IVY-maat ja Aasian kattavan laajan rautatieverkoston avulla CTS hoitaa Suomen ja Venäjän välistä junaliikennettä laajentaen yhteyksiä jatkuvasti. CTS:ssä tiedetään, kuinka auttaa asiakkaita, kun nämä kohtaavat haasteita uusilla markkinoilla.

Vaunuparkki

ContainerTrans Scandinavialla on käytettävissään lähes 25 000 JSC TransContainerin omistamaa ja operoimaa vaunua. Vaunuparkki koostuu 40, 60 ja 80 jalan konttivaunuista joilla on 45-74 tonnin hyötykuorma konttien kuljetusta varten. Yhtiöllä on myös vaunuja käytettäväksi ns. projektikuljetuksiin.

Kontit

Sekä asiakkaan omat että CTS:n käyttämät kontit käytetaan kuljetukseen. TransContainerin parkki koostuu noin 60 000:sta 20 ja 40 jalan kontista.